תרומה מהירה ומאובטחת למחסוםWATCH

פעילותנו  ההתנדבותית במחסוםWATCH מבוססת על תרומות בלבד. תרומתכם מאפשרת לנו להמשיך להגיע למחסומים ולכפרים, להפיץ דיווחים ולתעד אותם באתר וברשת. תרומתכם תאפשר להעביר לציבור בישראל את המידע שאנו אוספות על משמעות הכיבוש למדינת ישראל!

תרומה חודשית

תרומה בהעברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית ישירות אלינו:
קרן נשים למען זכויות אדם בע"מ
בנק הפועלים
סניף: 778, חשבון: 122966

אנא הודיעו לנו על ההעברה שנוכל להודות לכם:
[email protected]

תרומה על ידי שליחת צ׳ק

ניתן לשלוח תרומה בצ'ק ל:
קרן נשים למען זכויות אדם בע"מ
בזל 22 ב'
הרצליה 4666022
ישראל

Donate through the New Israel Fund
using their online donation platform

Or Donate by mailing a check

New Israel Fund, UK
Unit 2,
Bedford Mews,
London, N2 9DF, UK

Please mark contributions as:
”donor-advised for MachsomWatch.”

Donate through the New Israel Fund
using their online donation platform

Or Donate by mailing a check

New Israel Fund
PO Box 70358
Philadelphia, PA 19176-0358

Please mark contributions as: ”donor-advised for MachsomWatch.”